Aktuality

Sledujte s nami MS vo futbale 2018! 14.06.2018

Všetkým užívateľom našej IPTV sme na dobu konania Majstrovstiev sveta vo futbale 2018 v Rusku pridali niekoľko športových programov.

Plánované výpadky elektriny 31.05.2018

Na najbližšie obdobie plánuje ZSE výpadky v dodávke elektriny. Tieto môžu ovplyvniť pripojenie na Internet v uvedených lokalitách. V prípade klientov pripojených bezdrôtovo (programy Home Internet) môže výpadok zasiahnuť širšie okolie.

 • 4. 6. 9:00 - 13:00: Holíč SNP
 • 5. 6. 12:00 - 14:00: Holíč Bratislavská
 • 6. 6. 8:00 - 13:00: Holíč Bratislavská, Kollárova, M. Terézie, SNP
 • 6. 6. 12:00 - 14:00: Skalica Dr. G. Schaefflera, D. Jurkoviča, Nádražná
 • 7. 6. 9:00 - 13:00: Holíč Nám. Sv. Martina
 • 8. 6. 8:00 - 10:00: Holíč Kátovská
 • 12. 6. 9:00 - 11:00: Skalica Jednoradová, Koreszkova, SNP
 • 13. 6. 9:00 - 13:00: Skalica Pelíškova, Záhradná
 • 18. 6. 9:00 - 15:00: Holíč Bratislavská, SNP
 • 19. 6. 9:00 - 13:00: Skalica Pelíškova
 • 22. 6. 9:00 - 12:00: Kopčany
 • 26. 6. 12:00 - 14:00: Skalica Jednoradová
 • 27. 6. 12:00 - 14:00: Skalica Koreszkova

Ďakujeme za pochopenie.

Faktúry chránené heslom 29.05.2018

So zámerom vyššej ochrany Vašich osobných údajov budeme od teraz všetky faktúry za Internetové služby, ktoré Vám zasielame e-mailom, chrániť heslom. Všetkým sme na začiatok nastavili heslo zhodné s číslom Vašej zmluvy. Toto heslo si však môžete kedykoľvek zmeniť na net.ehs.sk .

Ďakujeme za pochopenie.

Spracúvanie osobných údajov 23.05.2018

Blíži sa platnosť nového zákona na ochranu osobných údajov. Preto Vás chceme oboznámiť s tým, ako s Vašimi osobnými údajmi pracujeme, na čo ich potrebujeme a ďalšími dôležitými informáciami. Dozviete sa tiež Vaše práva, ktoré v tejto súvislosti máte.

Ak budete mať aj po prečítaní nejasnosti, môžete nás k tejto problematike kontaktovať na telefóne 034 330 1010, e-maile gdpr@ehs.sk, alebo osobne v našej predajni.

Upravili sme podmienky poskytovania služieb 21.05.2018

V súvislosti s legislatívnymi zmenami sme vykonali drobnú úpravu našich Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb. Zmeny sa týkajú len bodov 13 a 14 v článku 4. Doplnili sme v nich:

 • Vaše osobné údaje nepostupujeme tretím stranám ani ich nevyužívame na automatizované individuálne rozhodovanie, či profilovanie klientov
 • sme oprávnení evidovať aj prevádzkové údaje a údaje komunikujúcich strán
 • tieto údaje využívame na účely zabezpečenia riadenia a prevádzky siete, služieb, vybavovanie Vašich otázok a poskytovania súčinnosti štátnym orgánom pri odhaľovaní protiprávnych konaní

Viac informácií nájdete v postupoch, ktorými sa riadime pri spracúvaní osobných údajov.

Výstavba optickej siete v Skalici na Krivých kútoch 16.05.2018

Začiatkom tohto mesiaca sme rozbehli výstavbu optickej siete na Krivých kútoch v Skalici. Optické vedenia budú umiestňované pod zem.

Optická sieť v tejto oblasti sprístupní spoľahlivé pripojenie na Internet s rýchlosťou až 300Mbps a umožní tiež využívať našu televíziu. Jedná sa o náš hlavný projekt pre tento rok. Doterajší klienti v tejto lokalite, ktorí využívajú služby Home Internet budú môcť prejsť na výrazne rýchlejšie a lacnejšie programy Optic Metropolitan Internet+.

O postupe prác Vás budeme na tomto mieste informovať. V prípade záujmu o ďalšie podrobnosti nás neváhajte kontaktovať.

Nová verzia IPTV - NUO 07.05.2018

V stredu, 9. mája začneme distribuovať novú verziu IPTV s názvom NUO. V záujme čo najhladšieho prechodu budeme novú verziu distribuovať postupne v priebehu najbližšieho mesiaca. Počas aktualizácie sa Vaše STB 1x samovoľne reštartuje.

Táto zmena prináša nový a modernejší vzhľad ovládania a taktiež niekoľko nových funkcií. Z nášho pohľadu najzaujímavejšia z nich sa týka vyhľadávania relácií v archíve. Už nebudete musieť vedieť kedy a na ktorej stanici sa relácia, ktorú si chcete pozrieť vysielala. Stačí len zadať časť jej názvu. Viac sa dozviete z Návodu na používanie televízie NUO.

Táto zmena sa nedotkne zoznamu ani kvality tv programov, ktoré môžete na našej IPTV sledovať. Veríme, že zmena prebehne bez väčších komplikácií.

Plánované výpadky elektriny 17.04.2018

Na najbližšie obdobie plánuje ZSE výpadky v dodávke elektriny. Tieto môžu ovplyvniť pripojenie na Internet v uvedených lokalitách. V prípade klientov pripojených bezdrôtovo (programy Home Internet) môže výpadok zasiahnuť širšie okolie.

 • 18. 4. 8:00 - 14:00: Kátov
 • 26. 4. 8:00 - 14:00: Kátov
 • 2. 5. 9:00 - 13:00: Holíč Bratislavská, SNP
 • 4. 5. 9:00 - 13:00: Holíč Bottova, Fučíkova, Hollého, Jesenského, kpt. Nálepku, Kukučínova, Kátovská
 • 10. 5. 9:00 - 15:00: Holíč Bratislavská, Kollárova, SNP
 • 14. 5. 9:00 - 13:00: Holíč M. Nešpora, Sasinkova, Školská
 • 15. 5. 9:00 - 13:00: Holíč Bratislavská, J. J. Boora, Pri Kaštieli
 • 16. 5. 9:00 - 13:00: Holíč Bratislavská, Pri Kaštieli
 • 17. 5. 9:00 - 13:00: Holíč Hodonínska, Lúčky
 • 21. 5. 9:00 - 13:00: Holíč D. Rapanta, Hodonínska, Lúčky
 • 22. 5. 9:00 - 13:00: Holíč Hodonínska, Lúčky
 • 23. 5. 8:00 - 14:00: Holíč Hodonínska, Jednoradová, Lúčky, Sasinkova
 • 24. 5. 9:00 - 13:00: Holíč Lúčky
 • 25. 5. 9:00 - 13:00: Holíč Kátovská

Ďakujeme za pochopenie.

Nafúkli sme e-mailové schránky 13.03.2018

S platnosťou od dnešného dňa sme navýšili kapacitu e-mailových schránok našich klientov z 2GB na 5GB. Platí to samozrejme pre existujúcich aj nových užívateľov.

Želáme príjemné mailovanie wink