PRE VÁS / PRE FIRMY
Hotline: +421 34 330 1111

Cenník

Internet

Ceny pri viazanosti 24 mesiacov
OPTIC/AIR NET Základ
12,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Viac
17,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Plus
22,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Extra
27,- €/mesiac
Ceny pri viazanosti 12 mesiacov
OPTIC/AIR NET Základ
12,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Viac
17,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Plus
22,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Extra
27,- €/mesiac
Ceny bez viazanosti
OPTIC/AIR NET Základ
17,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Viac
22,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Plus
27,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Extra
33,- €/mesiac

IPTV

Ceny pri viazanosti 24 mesiacov, 12 mesiacov, bez viazanosti
IPTV Základ
10,- €/mesiac
IPTV Viac
15,- €/mesiac
IPTV Plus
20,- €/mesiac

Balíček Internet + IPTV

Ceny pri viazanosti 24 mesiacov
OPTIC/AIR NET Základ + IPTV Základ
18,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Viac + IPTV Viac
23,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Plus + IPTV Plus
28,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Extra + IPTV Plus
33,- €/mesiac
Ceny pri viazanosti 12 mesiacov
OPTIC/AIR NET Základ + IPTV Základ
18,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Viac + IPTV Viac
23,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Plus + IPTV Plus
28,- €/mesiac
OPTIC/AIR NET Extra + IPTV Plus
33,- €/mesiac

Káblová TV

Ceny pri viazanosti 24 mesiacov, 12 mesiacov, bez viazanosti
Základ
6,80 €/mesiac
Rozšírená
15,80 €/mesiac

OTT TV

Ceny pri viazanosti 24 mesiacov, 12 mesiacov, bez viazanosti
OTT TV Základ
10,- €/mesiac
OTT TV Viac
15,- €/mesiac
OTT TV Plus
20,- €/mesiac

Pridružené služby

K službe Internet
Prenájom nadštandardného routera
2,- €/mesiac
Verejná IP adresa
6,- €/mesiac
Dorovnanie uploadu
4,99 €/mesiac
K službe IPTV
Prenájom STB
3,- €/mesiac
IPTV GO
3,- €/mesiac
K službe Balíček Internet + IPTV
Prenájom nadštandardného routera
2,- €/mesiac
Verejná IP adresa
6,- €/mesiac
Dorovnanie uploadu
4,99 €/mesiac
Prenájom STB
3,- €/mesiac
IPTV GO
3,- €/mesiac
K službe OTT TV
Prenájom STB
3,- €/mesiac

Zriaďovacie poplatky

Inštalácia služby bez viazanosti
125,- €
Inštalácia služby s viazanosťou na 12 mesiacov
70,- €
Inštalácia služby s viazanosťou na 24 mesiacov
30,- €
Inštalácia STB
30,- €
Sťahovanie služby na nové odberné miesto
30,- €
Prednostná inštalácia
do 6 pracovných dni od zaevidovania objednávky
40,- €

Administratívne poplatky

Prevod práv
(zmena odberateľa)
30,- € *
Úhrada faktúry v hotovosti na predajni
2,- €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní
75,- €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 30 dní
30,- €
Vytýčenie sietí v teréne do 3 pracovných dní
120,- €/začatá hodina
Vytýčenie sietí v teréne do 30 dní
80,- €/začatá hodina
* bez poplatku v prípade úmrtia klienta

Sankcie po neuhradení mesačného poplatku

SMS upomienka
po 2 e-mailových upomienkach
0,50 €
Poplatok za znovupripojenie
na základe obmedzenia/odpojenia z dôvodu neuhradenia faktúry v rámci splatnosti
10,- €
Telefonická upomienka
7 a 14 dní po odpojení
5,- €
Zaslanie predžalobnej upomienky
45 dní po odpojení
20,- €

Iné sankcie

Vypovedanie zmluvy pred vyčerpaním viazanosti
poplatok vo výške rovnajúcej sa súčtu všetkých mesačných poplatkov za počet mesiacov zostávajúcich do uplynutia doby viazanosti
Zmluvná pokuta
podľa Všeobecných podmienok čl. 6.8
150,- €
Zmluvná pokuta za nevrátenie zariadení:
Router
100,- €
ONU
60,- €
STB
100,- €
SA
120,- €

Servis

Servisný zásah u klienta
ak porucha nie je na strane Poskytovateľa, pracovné dni od 8:00 - 16:30
30,- €/začatá hodina
Servisný zásah u klienta
ak porucha nie je na strane Poskytovateľa, po pracovnej dobe od 16:30 - 08:00, víkend, sviatok
50,- €/začatá hodina
Demontáž zariadení
po ukončení zmluvy, alebo presťahovaní služby
40,- €

Poplatok sa nevzťahuje na poruchy zavinené Poskytovateľom. V rámci ceny nie je zahrnutý spotrebovaný materiál. Poplatok uhrádza klient v hotovosti priamo na mieste, alebo v rámci samostatnej faktúry. Predpokladanú celkovú sumu oznámi technik klientovi pred začiatkom práce. Súhlasom s vykonaním práce klient súhlasí s oznámenou cenou a jej zaplatením.

Zľavy

Pri platbe na 12 mesiacov vopred máte nárok na zľavu vo výške 1 mesačného poplatku. V prípade záujmu predtým kontaktujte naše ekonomické oddelenie.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Potrebujete poradiť? Zavoláme Vám!

Nechajte nám vaše číslo. Radi vám telefonicky poradíme.