PRE VÁS / PRE FIRMY
Hotline: +421 34 330 1111

Cenník

Administratívne

vygenerovanie protokolu nastavení s užívateľskými údajmi
3,- €
vygenerovanie hesla k Wifi routeru
3,- €
prevod práv - zmena odberateľa
7,- €
zmena údajov klienta
7,- €
úhrada faktúry v hotovosti na predajni
2,- €

Sankcie po neuhradení mes. poplatku

SMS upomienka
po 2 e-mailových upomienkach
0,50 €
odpojenie
ak predchádzajúce odpojenie nie je staršie ako rok
5,- €
telefonická upomienka
7 a 14 dní po odpojení
5,- €
zaslanie predžalobnej upomienky
45 dní po odpojení
20,- €

Iné sankcie

vypovedanie zmluvy
pred vyčerpaním viazanosti
250€ * doba nevyčerpanej viazanosti / doba viazanosti
zmluvná pokuta
podľa Všeobecných podmienok čl. 6.12
napr. za nevrátenie zapožičaného zariadenia do určeného termínu
150,- €

Servis

servisný zásah u zákazníka
ak porucha nie je na strane Poskytovateľa
25,- €
zriadenie vnútornej zásuvky alebo premiestnenie kábla
do 15m
25,- €
inštalácia kábla
1,- €/m
inštalácia chráničov / žľabov / líšt
2,- €/m
oprava poškodeného metalického kábla
25,- €
oprava poškodeného optického kábla
45,- €
doplatok za nadštandardnú konzolu
stožiar, veľká konzola na stenu, ...
od 10,- €
demontáž zariadení
po ukončení zmluvy, alebo presťahovaní služby
30,- €
presťahovanie užívateľa (do novej lokality)
0,- €

Poplatok sa nevzťahuje na poruchy zavinené Poskytovateľom. Cena je uvedená vrátane materiálu. Poplatok uhrádza zákazník v hotovosti priamo na mieste, alebo v rámci mesačného poplatku za službu. Predpokladanú celkovú sumu oznámi technik zákazníkovi pred začiatkom práce. Súhlasom s vykonaním práce zákazník súhlasí s oznámenou cenou a jej zaplatením.

Zľavy

Pri platbe na 12 mesiacov vopred máte nárok na zľavu vo výške 2 mesačných poplatkov. V prípade záujmu predtým kontaktujte naše ekonomické oddelenie. Za vopred hradený mesiac sa nepovažuje aktuálny mesiac.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Potrebujete poradiť? Zavoláme Vám!

Nechajte nám vaše číslo. Radi vám telefonicky poradíme.