TOP 1 2
PRE VÁS / PRE FIRMY
Hotline: +421 34 330 1111

Ako prebieha objednanie a následná inštalácia pripojenia na Internet?

1) Objednávka

Pripojenie na Internet je možné objednať v našej predajni v Skalici, alebo cez formulár na webe.

Pri návšteve našej predajne Vás predajca oboznámi s variantami pripojenia dostupnými na požadovanom mieste inštalácie a navrhne optimálne riešenie. Poinformuje Vás aj o postupnosti krokov, ktoré budú nasledovať po podaní objednávky.

Záväznú objednávku môže podať len plnoletá osoba, preto si predajca od Vás vyžiada doklad totožnosti (občiansky preukaz). Predajca vyhotoví objednávku, ktorú po prečítaní a odsúhlasení podpíšete elektronickým perom. Predajca Vám ju pošle e-mailom.

Ak plánujete využívať pripojenie na Internet z viacerých počítačov v domácnosti, alebo chcete (v rámci domácnosti) pristupovať na Internet bezdrôtovo, požiadate v objednávke o WiFi router.

Na podanie objednávky potrebujete:

  • doklad totožnosti
  • 0 €

2) Inštalácia pripojenia

Po krátkom čase (niekoľko dní až týždňov v závislosti od varianty pripojenia a miesta inštalácie) Vám minimálne 1 deň vopred zavolá pracovník EHS, s.r.o. a dohodne sa s Vami na presnom termíne inštalácie.

V dohodnutý čas Vás navštívia technici EHS, s.r.o. a pripojenie Vám nainštalujú. Umožnia Vám preštudovať Všeobecné podmienky a Zmluvu v elektronickej forme.

Pri inštalácii OPTIC NET v bytovom dome sa do bytu z chodby privedie kábel, na ktorý sa pripojí router. Inštalácia OPTIC NET v rodinnom dome znamená zavesenie optického vlákna z najbližšieho stĺpa elektrického vedenia do domu, prechod dovnútra, pripojenie optického prevodníka a routera. Inštalácia AIR NET (v rodinnom dome) vyžaduje nainštalovanie vonkajšej antény a prijímača na strechu alebo fasádu domu a privedenie kábla dovnútra k routeru.

Pripojenie vzdialenejšieho zariadenia je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Následne technici nakonfigurujú na Vašom počítači pripojenie na Internet. V ďalšom kroku Vám funkčnosť nainštalovanej služby predvedú.

Na záver podpíšete Protokol o inštalácii pripojenia (potvrdíte realizáciu inštalácie a spotrebovaný materiál), Zmluvu o poskytovaní služieb, dostanete Prístupový protokol (s menom, heslom a ďalšími údajmi), Protokol o pripojení domáceho routera (s uvedeným sieťovým kľúčom pre pripojenie k WiFi). Podľa spôsobu platby Vám technici odovzdajú podklady k platbe, alebo šeky. Poplatky v súvislosti s inštaláciou sa nehradia na mieste, ale na základe faktúry.

Počas inštalácie budete potrebovať:

  • byť prítomný pri inštalácii, alebo písomne splnomocniť na podpis dokumentov inú právne spôsobilú osobu
  • funkčný počítač

Prečítajte si tiež Podmienky poskytovania služieb.

Potrebujete poradiť? Zavoláme Vám!

Nechajte nám vaše číslo. Radi vám telefonicky poradíme.