Káblová televízia

S radosťou Vám oznamujeme, že naša spoločnosť EHS, s.r.o. odo dňa 1.2. 2021 prevzala spoločnosť Holkatel, spol. s r.o. a jej klientom bude naďalej poskytovať služby v plnom rozsahu pod hlavičkou EHS s cieľom ich neustáleho skvalitňovania. 

Pobočka Holíč: 
Školská 6, 908 51 Holíč 

Dočasné otváracie hodiny: 


Pondelok: 9:00-11:30, 12:30-17:00

Utorok: zatvorené

Streda: 12:30-17:00

Štvrtok: 9:00-11:30, 12:30-17:00

Piatok: Zatvorené

 

Všetkých klientov Holkatel vítame v našej EHS rodine!

Časté otázky

Bude zachované zloženie TV balíčkov?
 • Áno, zloženie základného aj rozšíreného balíčka zostáva totožné.
Zmení sa kvalita využívaných služieb?
 • Nastane zmena zdrojového signálu, čo bude mať za následok väčšiu stabilitu signálu u všetkých staníc. Tzn. nezávislosť na aktuálnom stave počasia (sneženie, dážď).
Bude si uvedená situácia vyžadovať úpravu kabeláže, inštaláciu nových zariadení v rámci domácnosti?
 • Tieto zmeny si nevyžadujú technické úpravy priamo u koncového klienta. Jedná sa o úpravy v rámci hlavnej stanice.
Zmení sa hodnota mesačného poplatku?
 • Nie, cena služieb zostáva zachovaná.
Vyžadujú si uvedené zmeny úpravu trvalého príkazu?
 • Platby môžete naďalej zasielať na rovnaký bankový účet a zadávať totožný variabilný symbol.
Zmenia sa termíny splatnosti faktúr za poskytované služby?
 • Áno, tu nastane zmena v rámci fakturácie.
 • Doteraz ste vykonávali platby mesiac dopredu. Teda napríklad v rámci mesiaca január ste uhrádzali poplatok za mesiac február.
 • V rámci nášho fakturačného systému budete vždy uhrádzať faktúru za práve prebiehajúci mesiac. Teda napríklad na začiatku mesiaca marec bude vystavená marcová faktúra (FA 3/2021), ktorá bude splatná do 20.3.2021.
 • Aby prišlo k zosúladeniu termínov pôvodnej a novej fakturácie, tak v rámci mesiaca február 2021 nebude vystavená žiadna faktúra k úhrade.
Ak má klient predplatené obdobie (1/4, 1/2 či celý rok dopredu), ako bude uvedená suma evidovaná v rámci nových fakturačných termínov?
 • V prípade, že máte predplatené obdobie, tak nastane nasledujúca situácia:
 • Príklad: Klient jednorazovo uhradil poplatky pre obdobie 12/2020 – 5/2021. Najbližšia faktúra teda bude vystavená až v mesiaci jún (FA 6/2021), teda až uplynie už predplatené obdobie. Uvedená FA 6/2021 bude splatná do 20.6.2021 a bude predstavovať poplatok za, v tom čase prebiehajúci, mesiac jún.
Doteraz bolo možné vykonávať platby v hotovosti priamo v sídle spoločnosti Holkatel, spol. s r.o. na Školskej ul. 6 v Holíč. Bude táto možnosť platby zachovaná aj naďalej? A bude uvedené kontaktné miesto na totožnej adrese ako doteraz?
 • Áno, uvedená možnosť platby bude aj naďalej dostupná v rámci kontaktného miesta na Školskej ul. 6. Zároveň príde do budúcna k rozšíreniu otváracích hodín (otvorené viac dní v týždni a dlhšiu dobu).
Ak má klient záujem o zmenu služby (napríklad zmena zo základného balíčka na rozšírený), akým spôsobom môžem o túto zmenu požiadať?
 • O zmenu môžete požiadať osobne v rámci kontaktného miesta (Školská ul. 6), alebo prostredníctvom mailu. Mailové žiadosti je potrebné zasielať na mail ks.she@she. V rámci takto vykonanej žiadosti je potrebné zadať nasledujúce údaje: meno a priezvisko klienta, odborné miesto, tel. číslo a typ balíčka, ktorý si želáte aktivovať
Ak má klient záujem začať okrem TV služieb využívať aj internetové služby,za akých podmienok je možné požiadať o ich aktiváciu?
 • Ponuka internetových služieb je uvedená na našej webovej stránke www.ehs.sk (varianty rýchlostí spolu s mesačnými poplatkami a podmienkami zriadenia).
 • V prípade záujmu je možné vykonať objednávku elektronicky (v rámci webovej stránky je možnosť u každej jednotlivej služby kliknúť na možnosť OBJEDŇAŤ, a tým sa automaticky presmerovať na objednávkový formulár), alebo navštíviť osobne našu predajňu EHS, s.r.o., Pplk. Pľjušťa 8, Skalica.
Aký je rozdiel medzi káblovou televíziou (službu ktorú aktuálne klienti využívajú a ktorú zároveň bude možné využívať aj naďalej bez zmeny poplatkov či zloženia TV balíčkov) a ponukou IPTV uverejnenou na stránke www.ehs.sk?
 • Zloženie jednotlivých balíčkov IPTV nájdete na našej webovej stránke, a to konkrétne https://www.ehs.sk/iptv.
 • Výhodami IPTV služby sú predovšetkým vyššia kvalita obrazu a dostupnosť 7 dňového archívu vysielania.
 • V prípade záujmu o prechod z aktuálnej služby (káblová televízia základný či rozšírený balíček) na službu IPTV (balíčky Základ, Viac či Plus) je potrebný nasledujúci postup:
 • - požiadať o ukončenie aktuálnej služby
 • - zažiadať o aktiváciu novej služby
 • (v tomto prípade bude zabezpečený plynulý prechod medzi službami, aby nenastal výpadok možnosti sledovanie TV služieb).