Jednotky udávajúce rýchlosť prenosu dát

Mám pripojenie 192kbs a pri sťahovaní z Internetu mi zobrazuje rýchlosť max. 23kB/sek

Rozdiel je spôsobený práve rozdielnymi použitými jednotkami:

  •  8kbps = 1kB/sek
  • 192kbps = 24kB/sek

Rozdiel cca 1kB/sek je daný réžiou prenosového protokolu a ďalšou súvisiacou komunikáciou, ktorá sa ale nezarátava do "čistých" dát.

Čo znamená kbps a kB/sek

Počítače pracujú s digitálnymi - binárnymi hodnotami - bitmi (b), ktoré môžu nadobúdať len hodnotu 0 a 1. Spájaním takýchto hodnôt do blokov dokážu vyjadriť viac informácií. Spojením 8-mich bitov dostávame Bajt (B), ktorý dokáže uložiť hodnotu 0-255 (28), prípadne jedno písmeno (znak).

Bajty vyjadrujú (z pohľadu ľudí) jednoduchší spôsob prezentácie údajov ako bity, preto zaužívalo udávať veľkosť súborov, diskov a tiež rýchlosť kopírovania (napr. z Internetu) práve v týchto jednotkách. Pri prenose dát sériovým spôsobom (ktorý používa prevažná väčšina dnešných počítačových sietí), kedy sa dáta prenášajú po bitoch, sa používa na vyjadrenie rýchlosti bit/sek, prípadne bps.

Veľkosť písmenka "b" udáva o ktorú z jednotiek sa jedná:

  • 1B - 1 Bajt (väčšia jednotka - väčšie písmeno)
  • 1b - 1 bit (menšia jednotka - menšie písmeno)

Tak ako každá jednotka aj bity a Bajty majú svoje násobky - k (kilo), M (mega), G (giga) atď. Na rozdiel od iných veličín z reálneho sveta však kilo nie je presne 1000:

  •  kB = 1.024 B = 210 B
  • MB = 1.048.576 B = 220 B
  • GB = 1.073.741.824 B = 230 B

bps = bit per second (bit za sekundu) = b/sek