TOP 1 2
PRE VÁS / PRE FIRMY
Hotline: +421 34 330 1111

Čo znamenajú pojmy zdieľané pripojenie na Internet a agregácia?

Zdieľané pripojenie

Zdieľané pripojenie na Internet znamená, že viacero užívateľov spolu využíva pripojenie na Internet, ktorého celková prenosová rýchlosť je menšia, ako súčet deklarovaných prenosových rýchlostí jednotlivých užívateľov. Vďaka tomu, že v jednom momente používa toto pripojenie len malé percento z nich, je bežná rýchlosť pripojenia užívateľa výrazne vyššia, ako by naňho malo pripadať len jednoduchým vydelením celkovej prenosovej rýchlosti počtom užívateľov. Táto bežná rýchlosť sa blíži deklarovanej.

V krátkych intervaloch môže prenosová rýchlosť užívateľa presiahnuť deklarovanú - hovoríme jej maximálna dosahovaná rýchlosť pripojenia. Táto sa prejaví pri striedaní intervalov slabého a silného využívania pripojenia na Internet - napr. pri čítaní článkov na webe. Závisí teda na chovaní daného užívateľa.

Agregácia

Agregácia sa uvádza ako pomer 1:n, kde n je číslo udávajúce násobok o koľko presahuje rýchlosť pridelená jednotlivým užívateľom celkovú rýchlosť pripojenia, ktorú spolu zdieľajú. Užívateľovi je teda garantovaná minimálna prenosová rýchlosť rovnajúca sa deklarovanej rýchlosti podelenej agregáciou. Túto minimálnu prenosovú rýchlosť môže užívateľ krátkodobo dosahovať napr. v čase silnej prevádzky. Závisí teda na chovaní ostatných užívateľov.

Príklad:

Majme 10 užívateľov a každý z nich má pridelenú deklarovanú prenosovú rýchlosť 20Mbps, ktorú zdieľajú s agregáciou 1:10.

Z toho vyplýva, že minimálna prenosová rýchlosť, na ktorú môže klesnúť rýchlosť užívateľa je 20Mbps/10 = 2Mbps.

Aká je teda skutočná prenosová rýchlosť na jedného užívateľa?

Skutočná prenosová rýchlosť užívateľa môže kolísať od maximálnej (v krátkych časových intervaloch), cez bežnú (počas väčšiny času) až po minimálnu (napr. v čase silnej prevádzky). Závisí to od chovania užívateľa a tiež ostatných užívateľov.

Rýchlosť užívateľa sa vždy delí medzi všetky zariadenia užívateľa v jeho domácej sieti a programy na nich spustené.

Príklad:

Užívateľ má 2 počítače. Na prvom (v pracovni) sťahuje aktualizáciu programu a súčasne film a na druhom (v detskej izbe) sťahuje distribúciu Linuxu.

Rýchlosť pripojenia užívateľa (domácnosti) sa v takom prípade rozdelí medzi tieto počítače približne v pomere 2:1 v prospech počítača v pracovni. Na počítač v detskej teda môže zostať len 1/3 rýchlosti pridelenej celej domácnosti. (Konkrétny pomer rozdelenia rýchlosti závisí od množstva faktorov - rýchlosti serverov poskytujúcich sťahované súbory, použitého protokolu, počtu spojení a podobne.)

Pri pripojení užívateľa na Internet prostredníctvom domácej WiFi môže byť rýchlosť pripojenia negatívne ovplyvnená elektromagnetickým rušením, kvalitou signálu WiFi a podporovaným protokolom. Preto pri potrebe kvalitného pripojenia na Internet odporúčame pripojenie počítača k routeru káblom.

Ako je to u nás

Podľa našich štatistík, bežná rýchlosť našich zdieľaných pripojení na Internet dosahuje väčšinu času deklarovanú prenosovú rýchlosť.

Potrebujete poradiť? Zavoláme Vám!

Nechajte nám vaše číslo. Radi vám telefonicky poradíme.