TOP 1 2
PRE VÁS / PRE FIRMY
Hotline: +421 34 330 1111

Čo je verejná IP adresa?

Čo je IP adresa?

IP adresa je adresa počítača, alebo iného zariadenia v sieťach typu Internet (teda v takých, kde sa používa Internet Protokol). V sieti Internet musí mať každý pripojený počítač, alebo iné zariadenie (napr. smerovač), pridelenú IP adresu.

IP adresa je štvorica čísiel oddelených bodkou - napr. 195.47.53.161. Vďaka systému DNS (systémy doménových mien) si nemusíme pamätať IP adresy napr. web serverov ktoré chceme navštíviť, ale stačí poznať ich meno (napr. www.ehs.sk) a systém DNS podľa neho zistí správnu IP adresu, s ktorou potom Váš počítač komunikuje.

Čo je neverejná IP adresa?

Keďže počet zariadení pripojených do siete Internet je väčší ako počet dostupných IP adries, nie je možné všetkým prideliť jedinečnú IP adresu. Táto situácia sa rieši tak, že sa skupine zariadení (počítačov) pridelí tzv. neverejná IP adresa. Tieto zariadenia sú pripojené do Internetu prostredníctvom smerovača, ktorý má pridelenú verejnú IP adresu. Smerovač upravuje komunikáciu týchto zariadení tak, že prekladá neverejné IP adresy zariadení v jeho sieti na jeho vlastnú verejnú IP adresu. Vďaka tomu môžu mať rovnaké neverejné IP adresy pridelené viaceré zariadenia.

Ako neverejné IP adresy sa používajú adresy z dohodnutých intervalov (napr. 192.168.x.y, alebo 10.x.y.z a pod.).

Čo je verejná IP adresa?

Verejná IP adresa je jedinečná IP adresa zariadenia pripojeného do Internetu. V jednom čase nemôžu existovať v sieti Internet dve zariadenia s rovnakou IP adresou.

Aké výhody a nevýhody má verejná IP adresa?

Výhody

  • zariadenie je dostupné z Internetu, môže teda pracovať ako Internetový server (web server, mail server a pod.)
  • niektoré programy (napr. niektoré hry, MS Netmeeting, niektoré sťahovacie programy) dokážu korektne pracovať len ak má počítač verejnú IP adresu

Nevýhody

  • zariadenie je dostupné z Internetu, môže teda byť ľahšie napadnuté škodlivým programom, zahltené a pod. čo znamená vyššie nároky na zabezpečenie takéhoto zariadenia (počítača)
  • často vyššia cena za pripojenie, vďaka obmedzenému počtu verejných IP adries

Výhody/nevýhody

  • jednoznačná identifikácia klienta na Internete

 

Potrebujete poradiť? Zavoláme Vám!

Nechajte nám vaše číslo. Radi vám telefonicky poradíme.