Ochrana počítača pred zneužitím z Internetu

Ako

Postup je pre MS Windows XP. Staršie verzie Windows neobsahujú firewall, preto je nutné nainštalovať ho samostatne a nakonfigurovať podľa jeho návodu.

Otvoríte Sieťové pripojenia ("Štart" -> "Nastavenie" -> "Ovládací panel" -> "Sieťové pripojenia"). Pravým tlačidlom myši kliknete na pripojenie, ktoré používate na prístup na Internet a vyberiete "Vlastnosti". Otvorí sa okno podobné ako na obrázku (môže sa líšiť jazykom, alebo niektorými položkami).

Ak máte viac sieťových pripojení, overte si, že máte vybrané to správne tak, že porovnáte IP adresu uvedenú vo vlastnostiach "Internet Protocol (TCP/IP)" s adresou, ktorú ste od nás dostali pri inštalácii.

Zrušenie spracúvania požiadaviek z Internetu

V sieťovom pripojení používanom na prístup na Internet zrušte zaškrtnutie pri všetkých položkách okrem "Internet Protocol (TCP/IP)" a "QoS Packet Scheduler" - viď predch. obrázok. Najdôležitejšie je zrušiť zaškrtnutie pri klientoch ("Client ...") a zdieľaní súborov a tlačiarní ("File and Printer Sharing ...").

Nastavenie firewallu

Na záložke "Spresnenie" zaškrtnite "Chrániť tento počítač..." podľa obrázka.

Otvorte si podrobnejšie nastavenie firewallu kliknutím na "Nastavenie" a vyberte si záložku "ICMP". Tu zaškrtnite voľbu "Povoliť žiadosť o ozvenu ...". Tým nám umožníte v prípade problémov s Vaším pripojením diagnostikovať chyby.

Obe okná zatvoríte tlačidlom "OK".