PRE VÁS / PRE FIRMY
Hotline: +421 34 330 1111

Nové ceny od 1.6.2022

Na základe aktuálneho vývoja, ktorý spôsobil razantné zvýšenie nákladov na energie, ako aj licenčných poplatkov, pristupujeme od 1.6.2022 k zvýšeniu cien poskytovaných služieb.

 

Ceny pripojenia na Internet v rámci viazanosti

Ceny zahŕňajú aj prenájom štandardného routera.

Program Doterajšia cena Nová cena
OPTIC/AIR NET Základ 9,99 € 12,- €
OPTIC/AIR NET Viac 14,99 € 17,- €
OPTIC/AIR NET Plus 19,99 € 22,- €
OPTIC/AIR NET Extra 24,99 € 27,- €

 

Ceny pripojenia na Internet bez viazanosti

Ceny zahŕňajú aj prenájom štandardného routera.

Program Doterajšia cena Nová cena
OPTIC/AIR NET Základ 11,99 € 17,- €
OPTIC/AIR NET Viac 16,99 € 22,- €
OPTIC/AIR NET Plus 21,99 € 27,- €
OPTIC/AIR NET Extra 26,99 € 33,- €

 

Ceny internetovej televízie

Program Doterajšia cena Nová cena
IPTV/OTTTV Základ 9,99 € 10,- €
IPTV/OTTTV Viac 14,99 € 15,- €
IPTV/OTTTV Plus 19,99 € 20,- €

 

Ceny káblovej televízie

Program Doterajšia cena Nová cena
Základ 4,81 € 6,80 €
Rozšírená 13,86 € 15,80 €

 

Ceny balíčkov Internet + TV (počas viazanosti)

Program Doterajšia cena Nová cena
Základ 14,99 € 18,- €
Viac 19,99 € 23,- €
Plus 24,99 € 28,- €
Extra 29,99 € 33,- €

 

Príde k úprave parametrov služieb?

Áno. U všetkých variánt pripojenia na Internet OPTIC NET a AIR NET príde k navýšeniu uploadu na dvojnásobnú hodnotu. Je to reakcia na zvýšené potreby klientov na odosielanie dát (home office, online vyučovanie). V cenách týchto služieb bude tiež zahrnutý poplatok za prenájom štandardného routera.

Dostanem zľavu pri platbe vopred?

Áno - pri platbe za 12 mesiacov vopred, zaplatíte cenu len za 10 mesiacov. Doterajšie zľavy za platby 3 a 6 mesiacov vopred budú zrušené.

Od kedy si mám upraviť platby/trvalý príkaz?

Nové ceny sa prejavia vo faktúrach za 6/2022, ktoré budeme odosielať začiatkom júna. Odporúčame riadiť sa nimi pri platbe, resp. úprave trvalého príkazu.

Čo ak mám zaplatené dopredu?

V takomto prípade Vám v júni vystavíme doúčtovaciu faktúru na rovnaké obdobie, v ktorej zohľadníme zmeny cien.

Ako mám postupovať ak nesúhlasím so zvýšenou cenou?

V takom prípade máte v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách právo odstúpiť od zmluvy bez sankcie (zmluvnej pokuty alebo doúčtovania ceny za porušenie viazanosti), a to do jedného mesiaca od oznámenia tejto zmeny.

Žiadosť môžete podať osobne na našej predajni, prostredníctvom Zákazníckej zóny, e-mailom na ks.she@otcu, alebo písomne listom. Žiadosť nie je možné podať telefonicky.

Ak žiadosť podáte v priebehu mája, budeme akceptovať ukončenie služieb ku dňu 1.6.2022.  Pôjde o ukončenie zmluvy bez sankcie. Zariadenia, ktoré máte zapožičané či v prenájme, bude potrebné vrátiť do 14 dní odo dňa ukončenia zmluvy.

 

Potrebujete poradiť? Zavoláme Vám!

Nechajte nám vaše číslo. Radi vám telefonicky poradíme.