Nastavenie pripojenia na Internet Windows XP

Otvorenie konfigurácie siete

Otvoríte Sieťové pripojenia ("Štart" -> "Nastavenie" -> "Ovládací panel" (-> "Pripojenie k sieti a Internetu") -> "Sieťové pripojenia".

Zobrazí sa zoznam sieťových pripojení. Počet pripojení, ktoré sú v ňom zobrazené závisí na konfigurácii počítača. Je potrebné vybrať správne pripojenie. Obvykle je nazvané "Pripojenie k miestnej sieti", ak ich je viac, môže názov obsahovať aj číslo. Ak je správne pripojený kábel počítačovej siete, nesmie byť pri pripojení zobrazený červený krížik. Pripojenia, ktoré obsahujú slovo "Bluetooth" si nevšímajte.

Kliknite na vybrané pripojenie pravým tlačidlom myši a vyberte si (ľavým tlačidlom) položku "Vlastnosti". Otvorí sa okno podobné ako na obrázku (môže sa líšiť jazykom, alebo niektorými položkami).

V zozname "Toto pripojenie používa..." označíte "Internet Protocol (TCP/IP)" a kliknete na tlačidlo "Vlastnosti". Protokoly IP bývajú až takmer na konci zoznamu.

Nastavenie IP adries

IP adresy je možné nastaviť automaticky, alebo manuálne. Automatická konfigurácia býva vo Windows prednastavená.

V programoch Metropolitan Internet (činžiaky), alebo ak máte vlastný router (viac počítačov) je potrebné nastaviť automatickú konfiguráciu.

Pri programoch pre jednotlivcov (rodinné domy, samostatná prijímacia anténa) automatická konfigurácia nemusí fungovať správne a v takom prípade je lepšie manuálne nastavenie potrebných údajov.

Hodnoty v tomto okne upravte presne podľa pokynov poskytovateľa. Hodnoty na tomto obrázku sú len ilustračné - nepoužívajte ich. Nastavením nesprávnych hodnôt môžete znefunkčniť prístup na Internet sebe, ale aj ostatným užívateľom v lokálnej sieti.

Hodnoty v tomto okne upravte presne podľa pokynov poskytovateľa. Hodnoty na tomto obrázku sú len ilustračné - nepoužívajte ich. Nastavením nesprávnych hodnôt môžete znefunkčniť prístup na Internet sebe, ale aj ostatným užívateľom v lokálnej sieti.

Obe dialógové okná zatvoríte postupne tlačidlami "Ok" (resp. "Zatvoriť").

Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame tiež zapnúť firewall (Windows XP majú firewall zabudovaný, treba ho len zapnúť).

Pri prípadných problémoch odporúčame volať náš hotline.