Nastavenie pripojenia na Internet Windows 7 (Vista)

Otvorenie konfigurácie siete

Z menu Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky otvoríte "Ovládacie panely"

V nich kliknete na "Sieť a Internet".

Kliknete na "Centrum sieťových pripojení a zdieľaní".

Následne v ponuke vľavo kliknete na "Zmeniť nastavenie adaptéra".

Zobrazí sa zoznam sieťových pripojení. Počet pripojení, ktoré sú v ňom zobrazené závisí na konfigurácii počítača. Je potrebné vybrať správne pripojenie. Obvykle je nazvané "Pripojenie k miestnej sieti", ak ich je viac, môže názov obsahovať aj číslo. Ak je správne pripojený kábel počítačovej siete, nesmie byť pri pripojení zobrazený červený krížik. Pripojenia, ktoré obsahujú slovo "Bluetooth" si nevšímajte.

liknite na vybrané pripojenie pravým tlačidlom myši a vyberte si (ľavým tlačidlom) položku "Vlastnosti". V závislosti od nastavenia počítača sa môže zobraziť žiadosť o potvrdenie tejto akcie, ktorú odsúhlasíte.

V zozname "Toto pripojenie používa..." označíte "Protokol IP verzia 4 (TCP/IPv4)" a kliknete na tlačidlo "Vlastnosti". Protokoly IP bývajú až takmer na konci zoznamu.

Nastavenie IP adries

Pri programoch pre jednotlivcov (rodinné domy, samostatná prijímacia anténa) automatická konfigurácia nemusí fungovať správne a v takom prípade je lepšie manuálne nastavenie potrebných údajov. 

Hodnoty v tomto okne upravte presne podľa pokynov poskytovateľa. Hodnoty na tomto obrázku sú len ilustračné - nepoužívajte ich. Nastavením nesprávnych hodnôt môžete znefunkčniť prístup na Internet sebe, ale aj ostatným užívateľom v lokálnej sieti.

Okná zatvoríte tlačidlami "Ok".