Nastavenie pripojenia na Internet

Aké údaje potrebujem

Pre konfiguráciu pripojenia na Internet je nutné správne nastavenie protokolu IP v počítači. V niektorých prípadoch to dokáže počítač automaticky. Niekedy je však nastavenie protokolu IP potrebné urobiť ručne. Vtedy je potrebné poznať IP adresu, sieťovú masku, predvolenú bránu a adresu (adresy) DNS servera.

Aktuálne hodnoty DNS serverov sú: 188.123.114.2 a 188.123.114.3.

Postupy nastavenia

Slovníček

Čo je protokol IP

IP je sada protokolov (pravidiel), pri dodržaní ktorých môžu spolu počítače v sieti Internet komunikovať. V súčasnosti existujú dve verzie protokolu - IPv4 (staršia, stále používaná) a IPv6 (nový nastupujúci štandard).

Čo je IP adresa

IP adresa je jedinečná adresa počítača (zariadenia) pripojeného do siete Internet. Umožňuje týmto zariadeniam spolu komunikovať.

V IPv4 pozostáva zo štyroch čísiel oddelených bodkami (napr. 192.168.2.1).

V novšom IPv6 adresa z najviac 8-mich čísiel v hexadecimálnej sústave oddelených dvojbodkami (napr. 2a01:328:e:3001:e23f:4cff:fea8:dd1).

Čo je sieťová maska

Sieťová maska je (podobne ako IP adresa) skupina čísiel (napr. pre IPv4 255.255.255.0). Spolu s IP adresou pomáha určiť zoznam IP adries patriacich do rovnakej lokálnej siete - siete obsluhovanej jedným smerovačom.

Čo je predvolená brána

Brána je IP adresa smerovača (routera). Smerovač preposiela údaje medzi počítačmi v lokálnej sieti a Internetom.

Čo je DNS server

DNS server je počítač, ktorý robí preklad mien počítačov (napr. www.ehs.sk) na IP adresy.