Nastavenie automatickej konfigurácie pripojenia na Internet Windows XP

Otvorenie konfigurácie siete

Otvoríte Sieťové pripojenia ("Štart" -> "Nastavenie" -> "Ovládací panel" (-> "Pripojenie k sieti a Internetu") -> "Sieťové pripojenia".

Zobrazí sa zoznam sieťových pripojení. Počet pripojení, ktoré sú v ňom zobrazené závisí na konfigurácii počítača. Je potrebné vybrať správne pripojenie. Obvykle je nazvané "Pripojenie k miestnej sieti", ak ich je viac, môže názov obsahovať aj číslo. Ak je správne pripojený kábel počítačovej siete, nesmie byť pri pripojení zobrazený červený krížik. Pripojenia, ktoré obsahujú slovo "Bluetooth" si nevšímajte.

Kliknite na vybrané pripojenie pravým tlačidlom myši a vyberte si (ľavým tlačidlom) položku "Vlastnosti". Otvorí sa okno podobné ako na obrázku (môže sa líšiť jazykom, alebo niektorými položkami).

V zozname "Toto pripojenie používa..." označíte "Internet Protocol (TCP/IP)" a kliknete na tlačidlo "Vlastnosti". Protokoly IP bývajú až takmer na konci zoznamu.

Nastavenie automatickej konfigurácie Protokolu siete Internet

Automatickú konfiguráciu zvolíte prepnutím na "Získať adresu IP zo serveru DHCP automaticky" v hornej časti okna a následne prepnutím voľby na "Získať adresu servera DNS automaticky". Pri správnom nastavení sa polia na ručné zadanie IP adries vymažú a zneprístupnia (zošednú).

Obe dialógové okná zatvoríte postupne tlačidlami "Ok" (resp. "Zatvoriť"). Zatvorenie môže trvať niekoľko sekúnd. Následne odporúčame reštartovať počítač.