Nastavenie automatickej konfigurácie pripojenia na Internet Windows 7 (Vista)

Otvorenie konfigurácie sie

Z menu Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky otvoríte "Ovládacie panely"

V nich kliknete na "Sieť a Internet".

Kliknete na "Centrum sieťových pripojení a zdieľaní".

Následne v ponuke vľavo kliknete na "Zmeniť nastavenie adaptéra".

Zobrazí sa zoznam sieťových pripojení. Počet pripojení, ktoré sú v ňom zobrazené závisí na konfigurácii počítača. Je potrebné vybrať správne pripojenie. Obvykle je nazvané "Pripojenie k miestnej sieti", ak ich je viac, môže názov obsahovať aj číslo. Ak je správne pripojený kábel počítačovej siete, nesmie byť pri pripojení zobrazený červený krížik. Pripojenia, ktoré obsahujú slovo "Bluetooth" si nevšímajte.

liknite na vybrané pripojenie pravým tlačidlom myši a vyberte si (ľavým tlačidlom) položku "Vlastnosti". V závislosti od nastavenia počítača sa môže zobraziť žiadosť o potvrdenie tejto akcie, ktorú odsúhlasíte.

V zozname "Toto pripojenie používa..." označíte "Protokol IP verzia 4 (TCP/IPv4)" a kliknete na tlačidlo "Vlastnosti". Protokoly IP bývajú až takmer na konci zoznamu.

Nastavenie automatickej konfigurácie Protokolu IP

Automatickú konfiguráciu zvolíte prepnutím na "Získať adresu IP zo serveru DHCP automaticky" v hornej časti okna a následne prepnutím voľby na "Získať adresu servera DNS automaticky". Pri správnom nastavení sa polia na ručné zadanie IP adries vymažú a zneprístupnia (zošednú).

Obe dialógové okná zatvoríte postupne tlačidlami "Ok" (resp. "Zatvoriť"). Zatvorenie môže trvať niekoľko sekúnd. Následne odporúčame reštartovať počítač.